Herregistratie

Om de titel “Europese Verlichtingsdeskundige” te mogen blijven voeren, moet u als gecertificeerde ELE gedurende 5 jaar na uw registratie aantonen dat uw vakkennis gebaseerd is op de huidige stand van de techniek en de meest recente wetenschappelijke bevindingen. Daartoe hebt u in de jaren na de certificering de mogelijkheid om uw bewijs van bekwaamheid te vernieuwen door middel van bijscholingsmanagement met een puntensysteem.

Wanneer moet de herregistratie worden uitgevoerd?

In het 6e jaar na het examen moet u zich opnieuw inschrijven. Daartoe dient u alle bewijzen en documenten in bij de lichtvereniging van uw land.

Hoe kan ik mij opnieuw registreren als ELE?

U verzamelt punten voor permanente educatie volgens een puntensysteem. Je verdient punten door verschillende prestaties en maatregelen die je tijdens de 5 jaar neemt. Dat kan zijn:

  • Deelname aan maatregelen voor verder onderwijs
  • Gespecialiseerde publicaties
  • Lezingen, onderwijs
  • Gerealiseerde projecten

Hoe werkt het puntensysteem?

In totaal moeten in de 5 jaar 60 punten worden behaald, idealiter 12 punten per jaar. In één jaar kunnen maximaal 24 punten worden bijgeschreven. Het is dus mogelijk om in minimaal 2,5 jaar de nodige herregistratiepunten te behalen. De laatste punten (ten minste 12) moeten worden behaald in het laatste jaar vóór de herregistratie, om ervoor te zorgen dat de ELE op de hoogte is van de laatste stand van de techniek en de wetenschappelijke kennis.

Een lijst van waarvoor u hoeveel punten kunt krijgen, vindt u op het informatieblad in onze downloadzone. Daar vindt u ook het aanvraagformulier voor herregistratie.

Hoe duur is herregistratie?

De kosten voor herregistratie bedragen in totaal € 125,-.