EEn European Lighting Expert

De European Lighting Expert Association (ELEA) heeft een voor heel Europa geharmoniseerde onderwijsnorm voor licht en verlichting opgesteld, die in de afzonderlijke lidstaten wordt gecontroleerd door de nationale verlichtingsverenigingen. Na het behalen van het examen vindt de inschrijving bij de ELEA plaats als European Lighting Expert (ELE).

Tijdens het examen moeten de kandidaten hun kennis en vaardigheden op verschillende gebieden demonstreren. Geïnteresseerden kunnen ondersteund worden in hun voorbereiding op het examen middels trainingscursussen die worden aangeboden door verschillende opleidingsinstituten.

Wat maakt een ELE?

Als ELE heeft u bewijs dat u:

 • Klanten kunt adviseren rond het thema licht evenals hier competent en zelfverzekerd over kunt communiceren.
 • Begrijpt wat de effecten van licht op de mens en de functionaliteiten van het oog zijn.
 • Verlichtingsprojecten kunt plannen. Dit houdt in het bedenken van het project, de planning maken en bijhouden, het begeleiden van het project tijdens de uitvoering en het opzetten van een onderhoudsplan.
 • Energiezuinige verlichtingsoplossingen en de meest belangrijke lichtmanagementsystemen begrijpt.
 • Ervaring heeft met natuurkundige principes van lichtregeling.
 • De technische verlichtingsgrootheden en eenheden kent evenals hun onderlinge relaties.
 • Zelfverzekerd bent over uw kennis betreft optische eigenschappen van materialen (absorptie, transmissie, reflectie).
 • Thuis bent in het kleurenspectrum van licht en termen zoals kleurtemperatuur en kleurweergave kent.
 • Het overzicht heeft van lampen en armaturen en de daarbij behorende specificaties.
 • De voor- en nadelen kent van LEDs.
 • Lichtinstallaties kunt controleren en lichtmetingen kunt uitvoeren.

Voordeel van een ELE

Als European Lighting Expert (ELE) heeft u een officiële bevestiging van uw hoge competentieniveau op het gebied van licht en verlichting. Dit verhoogt niet alleen de mate van uw herkenning richting uw klanten, maar maakt het ook gemakkelijker voor u om toegang te krijgen tot interessante projecten en opwindende banen binnen de Europese verlichtingsindustrie.

Inhoud en verloop van de certificering

U kunt zich zich als ELE voor binnen- en buitenverlichting laten examineren en certificeren. Het examen is gebaseerd op de leerdoelen die zijn opgesteld door ELEA, die in totaal circa 150 onderwerpen omvatten. Het spectrum reikt van basis tot lichtplanning en -ontwerp. Niet alleen theoretische kennis maar ook praktische vaardigheden worden beoordeeld.

De European Lighting Expert Association (ELEA) heeft een in heel Europa geharmoniseerde opleidingsnorm voor licht en verlichting (binnen en buiten) vastgesteld, die in de afzonderlijke lidstaten door de nationale verlichtingsverenigingen wordt geëxamineerd. Na het slagen voor het examen vindt registratie bij de ELEA plaats als European Lighting Expert (ELE) in Interior en/of Exterior Lighting.

Wat maakt een ELE?

Als ELE heb je een bewijs dat je…

 • klanten kunt adviseren en bekwaam en zelfverzekerd met partners kunt communiceren over het onderwerp licht.
 • het effect van licht op mensen en de functies van het oog begrijpt.
 • verlichtingsprojecten kunt plannen. Dit omvat het ontwerp, de planning, het toezicht op de uitvoering en het opstellen van een onderhoudsplan.
 • inzicht hebben in energie-efficiënte verlichtingsoplossingen en de belangrijkste lichtbeheersystemen.
 • ervaring hebben met de fysische principes van lichtregeling.
 • de verlichtingstechnische grootheden en eenheden kennen, evenals de fysische relaties.
 • zeker zijn van de optische eigenschappen van materialen (absorptie, transmissie, reflectie).
 • zijn vertrouwd met het kleurenspectrum van licht en begrippen als kleurtemperatuur en kleurweergave begrijpen.
 • hebben een overzicht van lampsystemen en kennen de voor- en nadelen van leds.
 • kent verschillende soorten lampen en hun specificaties.
 • kunnen verlichtingssystemen controleren en lichtmetingen uitvoeren.

Wie werde ich ELE

Hoe word ik ELE

Om als ELE te kunnen worden geregistreerd, moet u bij uw nationaal Lichtgezelschap (NSVV) een examen afleggen. Voor dit doel zijn er overeenkomstige aanbiedingen voor bijscholing beschikbaar in elk deelnemend land.

Register aller ELEs

Alle ELEs in één overzicht

Na het behalen van het examen wordt u opgenomen in het register van de European Lighting Expert Association (ELEA). Geïnteresseerde bedrijven en klanten kunnen u hier vinden.

European Lighting Expert Association

De ELEA

De ELEA werd in 2016 opgericht door de Lichttechnische organisaties van Duitsland (LiTG), Oostenrijk (LTG), Nederland (NSVV) en Zwitserland (SLG), om zo een Europese onderwijsstandaard vast te stellen.