leden

Wij stellen ons graag aan u voor:

Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V. (LiTG)

Het Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e.V. (LiTG), gevestigd in Berlijn, is een geregistreerde technische en wetenschappelijke vereniging met meer dan 100 jaar geschiedeis en ongeveer 2300 leden. De LiTG ziet zichzelf als een dynamisch netwerk en kennisplatform voor ieder die in licht is geïnteresseerd om specialistische lichtkennis te verspreiden. Het biedt een breed scala aan evenementen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het neemt deel aan de ontwikkeling van nationale en internationale normen en werkt samen met de relevante gespecialiseerde organisaties zoals DIN, CEN, ISO, CIE en de internationale lichttechnologiebedrijven. Daarnaast creëert en verspreidt het werk- en onderzoeksresultaten met de nieuwste licht technische kennis in de vorm van technische en wetenschappelijke publicaties.

Lichttechnische Gesellschaft Österreichs (LTG)

Net als haar Duitstalige zusterbedrijven is het Lichttechnische Gesellschaft Österreichs LTG, een onafhankelijke vereniging die zich sinds 1924 bezighoudt met alle aspecten van lichttechnologie in theorie en praktijk, evenals bijscholing en standaardisatie.

De LTG

De LTG bestaat uit een raad van bestuur en afzonderlijke afdelingen die richtlijnen en aanbevelingen ontwikkelen. De verlichtingsindustrie in Oostenrijk is van oudsher zeer technisch en wordt gedomineerd door technische planningsbureaus, vergezeld van de verlichtingsindustrie met haar planningskennis. Met haar meest recente activiteiten en de herdefiniëring als een open belangengroep en platform voor in licht geïnteresseerde experts, helpt de LTG het bewustzijn van hoogwaardige planning en oplossingen te vergroten, zodat lichtplanners in de toekomst ook steeds meer betrokken zullen worden bij kleinere projecten. De uitwisseling en het discours in buiten- en binnenverlichting zijn in het uitgesproken belang van de licht technische samenleving,. De verscheidenheid aan verlichtingsonderwerpen in onze samenleving en onze tijd komen aan bod in verschillende evenementen, van het jaarlijkse verlichtingscongres tot de `Licht + Architektur Dialog`, netwerkdiscussies en trainingen voor ELE. LTG staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in verlichting en vormt een integraal onderdeel van het verlichtingslandschap van Oostenrijk.

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV)

De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) is een onafhankelijk kennisplatform en bron van informatie en deskundige samenwerkingspartner op het gebied van daglicht, kunstlicht en binnen- en buitenverlichting in Nederland. Gegarandeerd onafhankelijk en altijd op de hoogte van nationale en internationale ontwikkelingen, wetenschappelijke onderzoeksresultaten en Europese wet- en regelgeving. Wij verrijken de samenleving met proactief, betrokken en gemotiveerd met licht.

Licht verrijkt ons leven!

Dutch Institution of Illuiminating Engineering (NSVV)

Dutch Institution of Illuiminating Engineering (NSVV): the Dutch authority, independent source of information and expert cooperation partner in the field of daylight and artificial light, indoor lighting and outdoor lighting. Guaranteed independent and always up to date with the latest national and international developments, scientific research results and (European) legislation and regulations. We bring parties together in the field of light that deliver tangible and mutual (business and/ or social) success and enter into co-creation with the end customer. We enrich society with light in a proactive, committed and passionate way.

light enriches our lives!

Schweizer Licht Gesellschaft (SLG)

De SLG staat voor verlichtingscompetentie en is de toonaangevende branchevereniging voor iedereen die zich bezighoudt met licht en verlichting in hun professionele omgeving. Naast gespecialiseerde planners, dealers en fabrikanten van verlichtingscomponenten zijn op de ledenlijst ook institutionele bouwers te vinden, evenals vertegenwoordigers van overheden en andere beroepsverenigingen. De SLG heeft een pool van experts voor alle licht gerelateerde onderwerpen en is via dit netwerk het aanspreekpunt voor alle zaken die met visuele waarneming te maken hebben. De focus ligt altijd op het zorgvuldig omgaan met middelen en visuele behoeften. De ontwikkeling en voortdurende actualisering van nationale normen en richtlijnen is daarom van groot belang.

De SLG vertegenwoordigt haar belangen ook in internationale specialisten- en normcommissies en is lid van de European Lighting Expert Association (ELEA)

L’association Suisse pour l’Eclairage (SLG)

L’association Suisse pour l’Eclairage est synonyme de compétence en matière d’éclairage, Nous sommes l’association faîtière pour tous les domaines et environnement touchants à la lumière et à l’éclairage. Les planificateurs spécialisés, les revendeurs et les fabricants de composants d’éclairage, la liste des membres comprend des propriétaires de bâtiments institutionnels ainsi que des représentants des autorités et d’autres associations professionnelles. Le SLG dispose ainsi d’un pool d’experts pour tous les sujets liés à la lumière et, grâce à ce réseau, la SLG est un interlocuteur pour toutes les questions de perception visuelle.

L’accent est toujours mis sur la gestion prudente des ressources et des besoins visuels. L’élaboration et la mise à jour continue des normes et lignes directrices nationales revêtent donc une grande importance. SLG participe également à des comités techniques et de normalisation internationaux et est un membre de l’Association européenne des experts en éclairage (ELEA).

Deens Centrum voor Verlichting (DCL)

Danish Centre for Lighting (DCL) is een niet-commerciële vereniging en netwerk voor professionals, liefhebbers en studenten die werken met licht en verlichting in Denemarken. Wij zijn de grootste en oudste verlichtingsorganisatie van het land (1948), en onze ca. 600 leden vertegenwoordigen allerlei lichtliefhebbers.

DCL communiceert en promoot kennis, competenties en argumenten voor goed licht, zodat dit inzicht gepast, duurzaam en democratisch kan worden gebruikt om vreugde, voordeel en leven met licht te creëren. We hebben de functie van nationaal kantoor voor CIE in Denemarken. We hebben een zetel in de S-061 onder Deense normen (DS/EN 12464-1 en subnormen), en we zijn ook een nationaal kantoor in Denemarken voor ELE – European Lighting Expert.

Het juiste licht voor iedereen!