Filosofie

De European Lighting Expert Association (ELEA) is opgericht in 2016 met als doel een Europa brede uniforme onderwijsstandaard op het gebied van licht en verlichting vast te stellen. Deze onderwijsstandaard vereist brede kennis van European Lighting Experts en stelt hoge eisen, die echter niet per se een universitaire opleiding vereisen. ELEA streeft er voortdurend naar om nieuwe lid-organisaties te werven om deze standaard in andere Europese landen vast te stellen.

De filosofie van ELEA omvat een onafhankelijk, transnationaal kwaliteitsmanagement van de tests die zijn gedefinieerd in termen van inhoud, reikwijdte en proces. Deze examens zijn bedoeld om zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden aan te tonen. Om ervoor te zorgen dat werkgevers en klanten kunnen vertrouwen op toegang tot de nieuwste kennis en de nieuwste ontwikkelingen met Europese verlichtingsdeskundigen, vereist de ELEA regelmatige bijscholing en bewijs van praktisch werk. Alleen dan kan het certificaat, dat vijf jaar geldig is, worden verlengd.