Gegevensbeschermingsverklaring

1) INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

European Lighting Expert Association (ELEA)
c/o Schweizer Licht Gesellschaft (SLG)
Römerstrasse7
CH-4600 Olten

E-Mail: info@elea.org
Website: https://live.europeanlightingexpert.org/

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.
1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks “https: //” en het slotsymbool in uw browserregel

.

2) GEGEVENSVERZAMELING BIJ HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron / referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in anonieme vorm). De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit.f AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). Als cookies zijn ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden op individuele basis. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen.
Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn geïmplementeerd, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b AVG, hetzij om het contract uit te voeren, hetzij in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f, AVG om onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen, de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.
We kunnen samenwerken met advertentiepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Als we samenwerken met de bovengenoemde advertentiepartners, wordt u in de volgende paragrafen individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie.
Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit staat beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=nl&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Webanalysediensten

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp ()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Als gevolg van de verlenging wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https:/ /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een ​​opt-out-cookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt (alleen deze opt-out-cookie werkt in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder uw cookies in deze browser, u moet opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield “, waarmee de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau wordt gegarandeerd. Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverschrijdende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik deactiveren in uw klantaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens”. Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Opgemerkt moet worden dat deze website Google Analytics gebruikt met de extensie “_anonymizeIp ()” en daarom worden IP-adressen alleen in verkorte vorm verwerkt om directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

5) contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij een contactformulier worden verzameld, kunt u zien aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het leggen van contact en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit.f AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6 lid 1 letter b AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak definitief is opgehelderd en er geen wettelijke bewaarplicht is.

6) GEBRUIK VAN KLANTGEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME

Aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. We sturen je dan een bevestigingsmail waarin je wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat je de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen.
Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en tijd van aanmelding om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren op tijd. De door ons verzamelde gegevens bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk van onze nieuwsbriefdistributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover informeren wij u in deze verklaring.

7) RECHTEN VAN DE GEGEVENS

6.1 De toepasselijke gegevensbeschermingswet verleent u uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie- en interventierechten) aan de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:

 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG: u heeft in het bijzonder recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt zijn of worden bekendgemaakt, de geplande Bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens, indien we deze niet van u hebben verzameld, het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van dergelijke verwerking, evenals uw recht om geïnformeerd te worden over de garanties in overeenstemming met artikel 46 AVG wanneer uw gegevens worden doorgestuurd in D rittlands bestaan;
 • Recht op correctie volgens artikel 16 AVG: u heeft het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die bij ons zijn opgeslagen;
 • Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG: u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen als aan de vereisten van artikel 17, lid 1 AVG is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: u hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt zolang de juistheid van uw gegevens wordt gecontroleerd, als u het verwijderen van uw gegevens weigert vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan het verzoek om beperking van de verwerking van uw gegevens als u uw gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt tegen redenen van uw specifieke situatie , zolang het niet zeker is of onze legitieme redenen zwaarder wegen;
 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG: als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke heeft doen gelden, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen , deze correctie of verwijdering van de gegevens of Melding van de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te vragen dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke, voor zover aangezien dit technisch mogelijk is;
 • Recht op intrekking van de gegeven toestemming volgens artikel 7 lid 3 AVG: U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde voor de toekomst in te trekken. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot het moment van intrekking;
 • Recht om een ​​klacht in te dienen in overeenstemming met artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

  6.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS VOORAL LEGITIEME BELANG, HEBT U ALLE TIJD OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERWERKEN, OM REDENEN DIE WIJ OP UW SPECIFIEKE SITUATIE TOEPASSEN.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS BEINDIGEN. VERDERE VERWERKING IS VOORBEHOUDEN INDIEN WE VERPLICHTE REDENEN KUNNEN AANWIJZEN VOOR DE VERWERKING DIE BUITEN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING OF UITDRUKKING VAN DE UITDRUKKING VAN TOEPASSING IS.
INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN BEZWAAR, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN BEENDINDIGEN.

8) DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrond, het verwerkingsdoel en – indien relevant – bovendien op de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).
Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt.
Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, voor zover ze niet langer nodig is voor contractuitvoering of contractinitiatie en/of we hebben geen legitiem belang bij verdere opslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar op grond van artikel 21 lid 1 AVG uitoefent, tenzij we dwingende redenen kunnen hebben die bescherming verdienen de verwerking die zwaarder weegt dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent op grond van artikel 21 lid 2 AVG.
Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anders verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.